پهلوان شورورزی؛ علاوه بر معرفت و عطوفت شاعر پیشه و با گذشت بود

پهلوان ابراهیم آزمون رئیس کمیته پیشکسوتان کشتی باچوخه کشور یکی از پهلوانان خطه خراسان که در دوران شادروان پهلوان شورورزی ۱۵ سال هم تیمی او بوده است، در مورد پهلوان یعقوب‌علی شورورزی گفته است: لقب پهلوان مهربان را به دلیل عطوفت و محبت شورورزی به او داده بودیم و پهلوان شورورزی پوریای ولی دوران خودش بود. هیچ رفیقی به افتادگی و معرفت و تعصب خراسانی شادروان شورورزی ندیده بودم.

ادامه مطالب

قوانین و مقررات کشتی با چوخه به استان‌ها ابلاغ شد

دکتر فرهاد نژاد فصیحی دبیر کل فدراسیون ورزش روستایی و بازی‌های بومی، محلی کشور ضمن ابلاغ قوانین و مقررات جدید چوخه به کلیه روسای محترم هیئت ورزش‌های روستایی سراسر کشور، اعلام کرد؛ فردی واجد شرایطی برای راه‌اندازی کشتی‌باچوخه در استان‌ خود را به فدراسیون و انجمن معرفی نمایند.

ادامه مطالب