کمیته ای با ۳۸ عضو در انجمن کشتی باچوخه تشکیل شد!

آنچه پس از استعفای پهلوان ایوب حسنی دارای بازوبند پهلوانی کشتی باچوخه از دبیری انجمن چوخه کشور و همچنین استعفای ایشان از ریاست کمیته برگزاری مسابقات کشتی باچوخه و معرفی آقای مجید خدیوی ( گلستانی) به عنوان رئیس جدید کمیته مسابقات کشتی باچوخه کشور، حائز اهمیت می باشد اینست که، این کمیته اولین کمیته‌ای است که پس از سرپرستی آقای احمد شکفته در انجمن کشتی باچوخه کشور تشکیل می شود و دارای ۳۸ نفر عضو بوده و معمولا در نوع کمیته های ورزشی مسبوق به سابقه نیست!

ادامه مطالب

حضور ورزشکاران دوپینگی در مسابقات کشتی با چوخه ممنوع است

کسانی‌که در فهرست محرومین فدراسیون پزشکی ورزشی قرار دارند «به‌جز ورزشکارانی که حداقل سه سال از چهار سال محرومیت خود را گذرانده باشند»، نمی‌توانند و نبایستی در مسابقات کشتی با چوخه شرکت کنند و اگر به هر دلیل یک ورزشکار با محرومیت دوپینگی «به‌شرح پیش‌گفته و بر خلاف ماده ۲۱ قوانین و مقررات»، در مسابقات شرکت کند و آسیب‌دیدگی و شکست احتمالی یک ورزشکار دیگری رقم بخورد، موجب مسئولیت مسئولین برگزاری و ورزشکار دوپینگی خواهد بود.

ادامه مطالب

سخنانی پس از برگزاری مسابقات انتخابی پهلوان سال ۱۴۰۰ در رشته کشتی باچوخه

در این متن از مسئولین و اعضای کمیته‌ها و واحد‌های مختلف درخواست شده است، همواره تابع سیاست‌ها و برنامه‌های فدراسیون ورزش روستایی و انجمن چوخه کشور باشند و از اظهار نظر با عنوان مسئول کمیته یا واحد در فضای مجازی خودداری کننذو یادآوری شده است که؛ نمی‌توانیم و نمی‌شود، مسابقاتی با زحمات زایدالوصفِ تعداد قابل توجهی از دلسوزان و زحمت‌کشان چوخه و صرف عمر انسان‌ها به عنوان بالاترین سرمایه‌ای افراد و هزینه‌های نسبتا زیاد برگزار شود ولی افرادی با گفتن نظر شخصی خود به نام کمیته یا واحدی از انجمن چوخه که فکر می‌کنند نیت خیر دارند، خدمات مورد اشاره و در حقیقت اعتبار خودشان و انجمن چوخه کشور را زیر سوال ببرند!

ادامه مطالب