چگونه «میراث ورزشی خراسان»؛«کشتی باچوخه» به نام یک نفر سند خورد؟

پرسش ما از مدیر کل ورزش، وزیر ورزش، نمایندگان مجلس و حتی مقام‌های قضایی این است که چطور ممکن است فردی با کمترین سابقه فعالیت در کشتی باچوخه ادعا می‌کند و خیلی راحت سند شش‌دانگ برای مالکیت این رشته به نام خودش و پسرش می‌گیرد.(پنج‌دانگ به نام خودش و یک دانگ به نام پسرش) آن هم درست زمانی که چند قاضی و مسئول از دادگستری امور مربوط به کشتی چوخه را برعهده داشتند!
هر فرد ناآگاهی هم می‌داند این کار از ریشه اشکال دارد. اگر این‌گونه است، هر کسی می‌تواند به دنبال سند زدن رشته‌های ورزشی دیگر به نام خودش باشد. این کار را با کدام دلیل و استدلال انجام دادند؟ 
اگر قصد و هدف از سند زدن کشتی باچوخه این است که چوخه را ریشه‌کن کنند، باید بگویم اگرچه این رشته مورد بی‌مهری مسئولان قرار گرفته؛ اما چون چوخه ماهیتش مردمی بودنش است، هیچ وقت از بین نخواهد رفت.

Read more

معرفی، آموزش، تعامل و توسعه از وظایف اصلی انجمن چوخه کشور

روابط عمومی انجمن چوخه کشور در مورد وظایف مهم انجمن چوخه کشور گفته است که فدراسیون ورزش روستایی و بازی‌های بومی محلی، چهار وظیفه مهم را برای انجمن کشتی با چوخه کشور معین و ابلاغ کرده است که عبارتند از:

۱. معرفی جایگاه ارزشی و پهلوانی ورزش سنتی چوخه.

۲. توسعه و گسترش ورزش سنتی چوخه در سراسر کشور.

۳. تربیت نیروهایی انسانی متخصص منطبق با ظرفیت‌های علمی کشور.

۴. تعامل مستمر با سازمان های مرتبط به‌منظور استفاده بهینه از ظرفیت‌های بخش غیردولتی.

و بخشی از اقدامات و فعالیت‌های انجمن چوخه کشور پیرامون وظایف چهارگانه متاثر از همکاری‌های بی‌شائبه فدراسیون، انجمن‌‌های استانی و شهرستانی و همه‌ی اهالی کشتی با چوخه به شرح زیر می‌باشد:

Read more