رئیس انجمن چوخه کشور، درگذشت مادر مکرمه استاد هادی عامل را تسلیت گفت.

قائمی ضمن ابراز تأسف از درگذش مادر مکرمه استاد هادی عامل؛ به نمایندگی از اهالی کشتی با چوخه به ایشان، اعضای محترم خانواده و خانواده‌های عزادار تسلیت گفته است و از خداوند متعال برای مرحومه مغفوره مادر بزرگوار ایشان، رحمت واسعه الهی و برای آقای هادی عامل، سایر اعضای محترم خانواده و بازماندگان محترم، صبر و سلامتی مسالت کرده است.

ادامه مطالب

سخنانی پس از برگزاری مسابقات انتخابی پهلوان سال ۱۴۰۰ در رشته کشتی باچوخه

در این متن از مسئولین و اعضای کمیته‌ها و واحد‌های مختلف درخواست شده است، همواره تابع سیاست‌ها و برنامه‌های فدراسیون ورزش روستایی و انجمن چوخه کشور باشند و از اظهار نظر با عنوان مسئول کمیته یا واحد در فضای مجازی خودداری کننذو یادآوری شده است که؛ نمی‌توانیم و نمی‌شود، مسابقاتی با زحمات زایدالوصفِ تعداد قابل توجهی از دلسوزان و زحمت‌کشان چوخه و صرف عمر انسان‌ها به عنوان بالاترین سرمایه‌ای افراد و هزینه‌های نسبتا زیاد برگزار شود ولی افرادی با گفتن نظر شخصی خود به نام کمیته یا واحدی از انجمن چوخه که فکر می‌کنند نیت خیر دارند، خدمات مورد اشاره و در حقیقت اعتبار خودشان و انجمن چوخه کشور را زیر سوال ببرند!

ادامه مطالب

استاد هادی عامل از از بیمارستان مرخص شد

برای بهبودی کامل همه بیماران و بیماران اهالی ورزش و کشتی با چوخه کشور به ویژه سلامت و بهبودی کاملِ استاد هادی عامل؛ افتخار ورزش ملی کشور که همواره از تخصص و تجربیات ارزشمند ملی و جهانی این کارشناسِ برجسته‌ی ورزشی، در رشته‌‌ی کشتی‌ باچوخه در مجامع بازنگری در قوانین و مقررات چوخه بهره‌مند بوده و هستیم، دعا کنیم.

ادامه مطالب