پذیرایی روزه داران در ماه مهمانی خدا

روابط عمومی انجمن چوخه کشور وظیفه خود می داند از اقدام سرهنگ عباس مشمول و همکاران محترمشان در حوزه معاون تربیت بدنی سپاه امام رضا(ع)، پهلوان مهدی وحدتی رییس هیات چوخه و همکارانشان و همچنین مشارکت مسیولین گود شهید بابانظر و جمعی دیگر از اهالی کشتی باچوخه ( چوخه ) در این امر خداپسندانه تقدیر و تشکر شود و از

ادامه مطالب